“YEK PRODUCTION” şirkəti müstəqil Azərbaycanımızın ilk qurulan şirkətlərindədir. Yarandığı ilk gündən əsas prinsip olaraq müştərilərə keyfiyyətli xidmət göstərmək olmuşdur. Şirkətimiz əsasən mətbəə, poliqrafiya işi,bütün növ çap məhsullarını: kitablar, jurnallar,qovluqlar,buklet və broşurlar, kataloqlar, plakatlar, təqvimlər; flekso üsulu ilə paketləmə işləri: çörək, dönər, lavaş, şirniyyat, çips, popkorn və s. paketlərini hazırlamaqdadır. Həmçinin bütün növ reklam işləri: böyük həcmli banner və vinillərin üzərinə çapların, reklam şitlərinin, bilbordların, işıqlı-işıqsız reklamların hazırlanması və yerləşdirilməsi ilə də məşğuldur.

“YEK PRODUCTION” company is one of the first companies incorporated in independent Azerbaijan. Its main principle has been to render qualified services for customers since the date of incorporation. Our company is mainly engaging in publication, polygraph works, all kinds of printing products: books, journals, files, booklets and brochures, catalogues, posters, calendars; packaging works with flexo method: bread, donar, lavash, sweets, chips, pop-corn and etc packages. Also, it engages in all kinds of advertising works: printings on large diameters banners and vinyl, preparation and localization of advertising shields, billboard, lighted-unlighted ads.


 Компания“YEK PRODUCTION” одна из первых компаний независимого Азербайджана. С первого дня создания основной принцип компании качественное обслуживание клиентов. Наша компания в основном типографическими, полиграфическими работами, изданием книг, журналов, изготовлением папок, буклетов и брошюр, каталогов, плакатов, календарей; пакетными работами методом флексо, изготовлением пакетов для: хлеба, донера, лаваша, сладостей, чипс, попкорнов и т.д. а также всеми видами реклам: печать на баннерах и винилах в крупных объемах, изготовлением и размещением рекламных щитов, билбордов, световых и не световых реклам

Əlaqə

Ünvan
Şeyx Şamil küç.45
Telefon
(+994 12) 492 57 74 / (+994 70) 221 86 01
Email
yekpro@mail.ru
office@yekpro.com